z posuzování se omluvil pan Miroslav Václavík o náhradě jednáme.