Přihlášky pouze prostřednictvím www.dogoffice.cz

Web výstavy a informace na:  www.vystavapsulouny.cz

Info e-mail: aiaybo@centrum.cz

telefon: 721054058, 603917977

KATALOG  bude pouze on-line zveřejněný webu a FB

MINIKATALOG – Program, informace o plemenech, kruhy, rozhodčí, ceny,  závěrečné soutěže, atd.  bude zveřejněn  před výstavou na webu.