Přihlášky pouze prostřednictvím www.dogoffice.cz

Web výstavy a informace na: www.vystavapsulouny.cz

Info e-mail: vystavalouny@nordcoursing.cz

telefon: 721054058

KATALOG bude pouze on-line zveřejněný webu a FB

MINIKATALOG – Program, informace o plemenech, kruhy, rozhodčí, ceny, závěrečné soutěže, atd. bude zveřejněn před výstavou na tomto webu.