Pro zajímavost přikládáme statistiku obsazení jednotlivých FCi skupin